Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

Nadzieja bierze mnie w ramiona i trzyma w swoich objęciach, ociera mi łzy i mówi, że dziś, jutro, za dwa dni wszystko będzie dobrze, a ja jestem na tyle szalona, że ośmielam się w to wierzyć.
— Tahereh Mafi "Dotyk Julii"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaszydera szydera
Bez względu na to jak daleko się ucieknie, dom jest miejscem, które podąża za nami wszędzie tam, gdzie idziemy. Możemy często zmieniać miejsce zamieszkania, ale zawsze istnieje to jedno, z którym pozostajemy związani na zawsze. Jakbyśmy to my należeli do niego, nie na odwrót.
— Donato Carrisi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadifferent different

September 21 2018

7390 9a04
Reposted fromkarahippie karahippie

September 16 2018

1027 71a7 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
Czasem zdarza mi się robić rzeczy tylko po to, żeby móc je powspominać.
— Taco Hemingway (wywiad z Markiem Fall)
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie
Jeśli chcesz się lepie poczuć z samym sobą, osiągnij coś trudnego i wartościowego.
— H. Jackson Brown, Jr.
3681 e661
Reposted fromnazarena nazarena viaszydera szydera
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera

September 14 2018

3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha.
— Rafał Wicijowski
Każdy, kto jest daleko, wydaje nam się bliższy. 
— Magdalena Samozwaniec
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaxannabelle xannabelle
1308 e1f3
Reposted fromkarahippie karahippie
1993 ebb0
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl