Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2019

5739 a9ba
Reposted fromkarahippie karahippie
5740 d0fd
Reposted fromkarahippie karahippie

July 22 2019

3641 6462
Reposted fromkarahippie karahippie
3641 6462
Reposted fromkarahippie karahippie
3642 291c
Reposted fromkarahippie karahippie
6611 48a1 500
Reposted fromFlau Flau viapersona-non-grata persona-non-grata
2945 35dd 500
Reposted fromzie zie viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
1141 6cba 500
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
Jurassic Coast, Dorchester, United Kingdom

July 19 2019

9161 f360 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaKropledonosa Kropledonosa
1492 31d4
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
'będę żoną, czaisz to?!' napisałam mu jak już emocje po zaręczynach trochę opadły. 'gratuluję, siostra. Kocham Cię i jestem z ciebie cholernie dumny' odpisał, a mi od razu łzy stanęły w oczach. Pamiętam jak dwa lata temu, gdy dopiero zaczynał się mój związek, wyszliśmy na spacer a on mi powtarzał żebym w końcu dała komuś szansę, żebym nie skreślała nikogo na starcie, bo po prostu się boję wejść w poważną relacje, i że przecież to być może mój przyszły mąż. I cholera miał rację. 'od początku Ci mówiłem, że to ten, którego poślubisz. Z nikim innym nie widziałem Cię tak szczęśliwej już na początku znajomości' napisał po kilku minutach. 
— Znasz mnie K. jak nikt inny.
Reposted frompozakontrola pozakontrola viaxannabelle xannabelle
2099 4fec
rewolucjoniści 2019
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Nie lubię niepewności. Nie jestem z tych kobiet, które wciąż żyją pod znakiem zapytania. Ja muszę mieć pewność - że będę Cię mieć w środę, piątek czy w Wielkanoc.
Ja muszę wiedzieć czy Ty będziesz tu na pewno, bo muszę też wiedzieć, czy mam o co walczyć, i czy warto brudzić sobie życiorys kimś takim jak Ty.
Reposted fromLinaa Linaa viapersona-non-grata persona-non-grata
5617 1eb9 500
Reposted fromwyczes wyczes viapersona-non-grata persona-non-grata
Reposted fromDennkost Dennkost viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl