Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

To już ładnych tyle lat
jak do życia się przymierzam
nie wiem nic
nie umiem żyć
a zamierzam, a zamierzam.


A. Poniedzielski.
Reposted fromniewinna niewinna viashitsuri shitsuri
8384 7ea6 500
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viashitsuri shitsuri
8142 79fa 500

caseykaui:

one of my favorite photographs I’ve taken in a long time / Instagram: @Caseykaui

0909 c0a3 500

karina płonka/ nagwoździu

Przyjaciel staje się fragmentem naszej biografii, jak data urodzenia, pierwsza szkoła czy imiona rodziców.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromitoweryou itoweryou viaultraviolet ultraviolet
Myślę, że z czasem, po trochu zbudowałam sobie jakby własny świat. I kiedy jestem w nim sama, jest mi nieco lżej na duszy. Ale fakt, że musiałam sobie taki zbudować, świadczy o tym, że jestem słabym człowiekiem, którego łatwo zranić.
— "Po zmierzchu"- Haruki Murakami
Reposted fromazathiana azathiana viashitsuri shitsuri
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viaultraviolet ultraviolet
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
7097 1b25 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viashitsuri shitsuri
7097 1b25 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viashitsuri shitsuri
A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo. 
— K.Siesicka - Zapałka na zakręcie
5067 2ac1
Reposted fromcalifornia-love california-love
3083 efe4 500

buckobarns:

This is the lucky clover cat. reblog this in 30 seconds & he will bring u good luck and fortune.

6068 e4cd
Reposted fromcalifornia-love california-love
6161 9e8f
Reposted fromcalifornia-love california-love
1012 965c 500
Reposted fromhelioptile helioptile viaszydera szydera
2310 8b51 500
Reposted fromSaddieEvans SaddieEvans viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl