Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

Jest źle, ale nie fatalnie.
Jeszcze.
Ludzie mówią. Mówią za dużo. Mówią bezładnie. Mówią o sobie nawzajem, za swoimi plecami. Mówią, kto komu wisi pieniądze, kto kogo ostatnio wypierdolił z interesu. Mówią, kto jest słaby, gdzie jest słaby, kiedy stał się słaby. Mówią o tym, co inni mówią o innych. Mówią o tym, kto się z kim rucha. Kto kogo zdradził. Kto kogo porzucił. Mówią, aby mówić. Mówią, mówią i mówią. Piją po to, aby mówić jeszcze więcej. Jeszcze głupiej. Informacje przeciekają przez nich, lecą im z oczu, z uszu, spomiędzy nóg. Nieistotne i istotne. Te powszechnie wiadome i te poufne. Wciąż mówią. Mówią, dopóki nie padną. Mówią po to, aby za chwilę powiedzieć jeszcze więcej. Mówienie ich podnieca, rozszerza ich źrenice, przyśpiesza oddech, zwilża śluzówki. Gdy jest połączone z byciem słuchanym, wtedy staje się lepsze i ważniejsze niż seks. Lepsze i ważniejsze, bo bardziej ekonomiczne. Mówienie różni się od seksu zdecydowanie korzystniejszym stosunkiem energii zainwestowanej do energii uzyskanej.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan
Ludzie trwają chwilę, trwają cicho. Nie zostaje po nich żaden ślad. Przez tę krótką chwilę wierzgają, ocierają się o siebie, próbując jak najwięcej zeżreć, jak najbardziej wchłonąć sobie nawzajem. W większych skupiskach przypominają pianę. Jedyna miara, według której należy ich mierzyć, to efektywność. Zwinność robaków.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan
0259 6f5c
Reposted fromlaluna laluna viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
Reposted fromatranta atranta viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
6552 5543
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaforthewin forthewin
Nie myl nigdy wykształcenia z wychowaniem - Żadna uczelnia nie nauczy Cię szacunku do innych i kultury osobistej. To się wynosi z domu.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaxannabelle xannabelle
0480 0fd1

Or not

Tego się boję. Boję się, że nic mi nie zostanie, że utracę wszystkie wspaniałe wspomnienia. Boję się starości, śmierci, życia.
Nie wiem czym jest życie, a tym bardziej nie wiem czym jest śmierć. 
Przeraża mnie przyszłość.. 
oraz przeszłość...
Co było wcześniej? 
Jeśli wcześniej była nicość to co jeśli nastąpi ona ponownie?
Co jeśli za każdym razem po śmierci żyjemy na nowo, popełniając podobne błędy, męcząc się w podobnym gównie. I tak ciągle i ciągle...rodząc się i umierając, tworząc wspomnienia i je tracąc...

Reposted fromxannabelle xannabelle
8289 c77f
4224 a1d9

February 24 2017

8027 06f9
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaphilomath philomath
8027 06f9
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaphilomath philomath
2478 cc12
Reposted frommountaindew mountaindew viagdziejestola gdziejestola
Rozmowa z Tuwimem rzadko bywała 'normalna'. Żył we własnym świecie, w swoim szperactwie, lękach, upojeniach, zachwytach i grozie, śmiał się i płakał łatwo, czasem miesiącami zamykał się w domu i bał się wyjść na ulicę, czasem pił i bawił się co wieczór.
— Mariusz Urbanek "Tuwim. Wylękniony bluźnierca"
Reposted fromnatelle natelle viagdziejestola gdziejestola
5242 570f
Reposted fromcarol91 carol91 viaphilomath philomath
1352 f669
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl