Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2018

2921 9c0e
Reposted fromkarahippie karahippie
2925 57b4
Reposted fromkarahippie karahippie
2926 f89b
Reposted fromkarahippie karahippie
6861 0f85
Reposted fromalkoholiclogic alkoholiclogic viaszydera szydera
9964 bb4e 500
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
2008 ece2
Reposted frommeem meem viaszydera szydera

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viaxannabelle xannabelle

January 01 2018

Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaxannabelle xannabelle
Brak czasu jest tak naprawdę brakiem priorytetów
— Tim Ferriss
Oszukujemy siebie tak często, że gdyby nam za to płacili, moglibyśmy się spokojnie utrzymać”
— Stephen King
1334 28e1
Reposted fromkarahippie karahippie
3428 f2cc 500
Reposted frommhsa mhsa viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
0976 0ca5 500

magic-of-eternity:

Magic sky. Magic art. Magic painter.

Nie odtrącaj tych, którym na Tobie zależy, ze strachu, że ich skrzywdzisz albo że oni skrzywdzą Ciebie. Po co być człowiekiem, jeśli nie dopuszcza się żadnych uczuć?
— Sabaa Tahir: "Pochodnia w mroku"
Reposted frompensieve pensieve viaxannabelle xannabelle
1102 b4f6
Reposted fromiamstrong iamstrong viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl