Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2019

2460 5d86
Reposted fromkarahippie karahippie
8099 4efd
Reposted fromkarahippie karahippie
8197 2fdb
Reposted fromkarahippie karahippie
7415 466a 500
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
8454 a108 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
4334 6630 500
Reposted fromeffic effic viaszydera szydera
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viaszydera szydera
Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce?
Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viaxannabelle xannabelle

November 18 2019

2539 e630
Reposted fromkarahippie karahippie
2575 a39b
Reposted fromkarahippie karahippie
Mt. Millicent Sunrise Reflection
Nordvika beach, the Lofoten Islands
0804 d0b3
Reposted fromdusielecc dusielecc viaweheartit weheartit

November 16 2019

Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromdum-spiro-spero dum-spiro-spero viaszydera szydera
2882 fde0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
1696 dd2d
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl