Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

0926 1ec0 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera

A teraz pójdę zrobić sobie herbaty, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.

— Autor nieznany
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
2235 eadd 500
2574 821c 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viasweetnothingg sweetnothingg
Lubię siłę czerni,
i nieużywania słów.
Wszystkiego, co niezmienne,
w nicości za oknem, gdy budzą się mgły. 
— Myslovitz - Przypadek Hermana Rotha
Reposted fromhey-jude hey-jude viasweetnothingg sweetnothingg
6960 54c0 500
szymborska
Potrzebuję Cię zobaczyć.
4523 5333 500
Albo gdy ktoś mnie pyta "co się dzieje?, co się dzieje?" A ja też nie wiem co się dzieje ze mną, i nie do końca już to rozumiem i za tym nie nadążam. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasweetnothingg sweetnothingg
Pozmieniało się ostatnio.
— 21:21
Reposted fromilolilo ilolilo viasweetnothingg sweetnothingg
1751 02d2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viasweetnothingg sweetnothingg
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viasweetnothingg sweetnothingg
5995 8f41 500
Reposted fromohnina ohnina viasweetnothingg sweetnothingg
Tryb bycia polega na akceptacji świata takim, jakim jest. Nie chodzi tu o bierne poddanie się losowi, lecz o zaakceptowanie faktu, że w danym momencie jesteś w takiej, a nie innej sytuacji. Pozwala to osiągnąć większy spokój umysłu i lepsze zdrowie.
— Vidyamala Burch
Reposted fromretro-girl retro-girl viasweetnothingg sweetnothingg
9322 b039 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viapureevil pureevil
5649 3ff1
Reposted frompromieniecienia promieniecienia viapureevil pureevil
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl