Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

"Ciężko rozmawia się z taką osobą, która nie potrafi spojrzeć na coś z innej strony"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

September 12 2017

5745 bb7d 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
0912 0bec 500
4095 18be 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
6428 7efc 500
Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
5868 379f 500

thesoulfunkybrother:

Portraits by Gabriela Mendez . 17′

8862 a6f1 500

goodreadss:

Italian Girl with Flowers, 1886 Joaquin Sorolla y Bastida

Reposted fromIkoxun Ikoxun viaszydera szydera

September 11 2017

2510 4264
Reposted fromfakinszit fakinszit viaszydera szydera
2798 603e 500
Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
Chodzi mi o to, że możesz być, kim tylko zechcesz. Żadne pragnienie nie jest złe, dopóki jesteś wobec siebie szczera. Możesz nawet się zmienić, jeśli dojdziesz do wniosku, że to, czego chciałaś, nie czyni cię szczęśliwą. Nie ma żadnych granic.
— Megan Brothers – Dziwna i taki jeden
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
9295 f840 500
Osho "Zdrowie emocjonalne"
Reposted fromlakonika lakonika viaszydera szydera
By odkryć kto Tobą rządzi, po prostu sprawdź kogo nie wolno Ci krytykować.
— Wolter
Reposted fromlakonika lakonika viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl