Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

9158 48be 500
Reposted fromhormeza hormeza viaszydera szydera
8992 b79e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— Aleksandra Tyl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
2877 792d 500
Tatry
Reposted frombarszczowa barszczowa viaszydera szydera
Jego radość i dobroć wypełniania szczelnie wszystkie moje pęknięcia, które powstały w przeszłości. Odradzałam się przy nim, nabierałam tchu, uczyłam się latać i lądować bezpiecznie, bez upadków.
— Klaudia Bianek - "Jedyne takie miejsce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
Życie składa się z czekania. Czy raczej może serii mniejszych i większych czekań. Czeka się bezustannie na coś lub na kogoś. Czasami niecierpliwie, niekiedy z lękiem. Bywa, że nawet nieświadomie.
— Szczygielski.
Reposted fromnirvitii nirvitii viaszydera szydera
7882 c64f 500
Reposted fromhormeza hormeza viaszydera szydera
0306 6a9b
Reposted fromgrobson grobson viaszydera szydera
Nie sztuką jest skończyć to życie, kruszynko, sztuką jest stawić mu czoła i pokazać środkowy palec.
— Ewa Pirce
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
I tak się właśnie kończy świat. Nie hukiem ale skomleniem.
— Thomas Stearns Eliot, Poezje wybrane.
Reposted frommhsa mhsa viaszydera szydera
Zdałem sobie sprawę, iż zawsze jest lepiej stawić czoło temu, co się dzieje, niezależnie od tego, jak to może być bolesne, bo inaczej to wcześniej czy później wróci, żeby ugryźć człowieka w tyłek.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
9081 6da1 500
Reposted fromnightmarish nightmarish viaszydera szydera
6947 10d8
Reposted fromxopolly xopolly viaszydera szydera
W powietrzu unosi się potworny lęk. Jakże mogłoby być inaczej? Chwyta się ludzi za gardło, zmusza ich do pracy od rana do wieczora, ogłupia, narzuca potrzeby, których nie odczuwają, sprawiające, że gubią się i zmieniają. Zabrania im się marzyć, włóczyć, marnować czas. Zużywają się w pracy. Ludzie już nie żyją. Zużywają się. Powoli.
— Katherine Pancol
Reposted fromsatyrlane satyrlane viaszydera szydera
4490 2b48 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
2972 f630
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasmorzando smorzando
8410 22a4 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit
Człowiek zmienia się z dwóch powodów.
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl