Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2017

Ona mówi: Problem jaki masz,
jest w Twojej głowie gdzieś
Będę zawsze stać po Twojej stronie, wiedz
— Fisz Emade "Ślady"
Reposted fromfragiile fragiile viaprzeblyski przeblyski

July 31 2017

3849 1a71
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
Reposted fromniewychowana niewychowana viaszydera szydera
8711 4342
Reposted fromtetsukun tetsukun viasmorzando smorzando
Kiedy widzisz dobrego człowieka, staraj się go naśladować. Kiedy widzisz złego człowieka, zastanów się sam nad sobą.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaultraviolet ultraviolet
6370 d126
Reposted fromxalchemic xalchemic viaultraviolet ultraviolet
Niestety łatwiej człowieka objąć tajemnicą niż rękoma.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

July 29 2017

0801 ce1b 500
2461 2a89
Reposted frompoisonedivy poisonedivy viaszydera szydera
Wtedy pomyślałem, że łzy nie przywracają życia umarłym.
Jest jeszcze coś, co człowiek musi wiedzieć o łzach.
Nie sprawią, że pokocha cię ktoś, kto cię nie kocha.
Reposted frompassionative passionative viaszydera szydera
Nie potrafię zracjonalizować i dokonywać wyborów spośród rzeczy i propozycji które mnie spotykają. Nigdy nie wiedziałem co jest dla mnie samego najlepsze i na co mam ochotę. Ciężko się żyje z tą niewiedzą. Dlatego tak niewiele w życiu dokonałem, choć zapowiadałem się zgoła świetnie.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
3646 4539 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
KAŻDY MA KOGOŚ, OD KOGO NIE MOŻE SIĘ UWOLNIĆ.
Reposted fromnexxt nexxt viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl